BAHAGIAN INDUSTRI PADI

Tugas ;

1. Merancang dan menilai tanaman padi 2 kali setahun secara sistematik dan berterusan

2. Merancang dan menilai peningkatan hasil dan mutu padi melalui penggunaan teknologi, input dan pengurusan moden

3. Merangka dan merancang aktiviti pengembangan dan latihan bagi meningkatkan pendapatan dan pengeluaran golongan sasar dalam pengeluaran padi

4. Merancang dan menilai transformasi dalam industri padi melalui kesesuaian teknologi dalam pengawalan dan pengeluaran padi kawasan KADA

5. Mengurus dan menyelaras bekalan input, insentif dan lain-lain program bantuan kerajaan kepada petani padi

6. Merancang, mewujud dan melaksanakan pengurusan Ladang Komersial KADA dan MEP

7. Merancang dan melaksanakan pengeluaran benih padi yang bermutu dan mencukupi bagi kawasan KADA

8. Menyelaras dan memperkemaskan system pemasaran dan pengeluaran padi KADA

..........................................................................................................................................................................

  • 4 Cawangan


a) Urusetia Insentif

b) Cawangan Agronomi
i) Unit Perlindungan Tanaman ii) Unit Kesuburan Tanah & Tanaman

c) Cawangan Pembangunan
i) Unit Ladang & Logi Benih ii) Unit Perladangan

d) Cawangan Ladang Merdeka
i) Unit Pengurusan Ladang ii) Unit Penyenggaraan & Mekanisasi Ladang iii) Unit Akaun


Digg Technorati del.icio.us Stumbleupon Reddit Blinklist Furl Spurl Yahoo Simpy